Hoe pakt de nieuwe Omgevingswet uit voor natuur en landschap?

Grijpen we als natuurliefhebbers de kans om natuurbehoud en -herstel de broodnodige impuls te geven via de Omgevingswet? Of laten we ons overtroeven door mensen die andere belangen hebben?

Link naar site Nature Today