hoe pakt nieuwe Omgevingswet uit voor natuur en landschap?

Grijpen we als natuurliefhebbers de kans om natuurbehoud en -herstel de broodnodige impuls te geven via de Omgevingswet? Of laten we ons overtroeven door mensen die andere belangen hebben? Op 6 november staat deze vraag centraal op het landelijke symposium van De Heimans en Thijsse Stichting. Een fysieke bijeenkomst bij Wageningen University. Registreren kan nu.

Link naar site Nature Today