Boomfeestdag2024-01-16T10:55:21+00:00

Boomfeestdag aan de Piet Heinstraat

De Boomfeestdag die onlangs uitgesteld moest worden, vond op woensdag 13 november alsnog plaats aan de Piet Heinstraat (naast de oostelijke randweg, Den Elterweg). Daar plantten leerlingen van groep 6, 7 en 8 van Kindcentrum CBS De Flief in totaal 27 bomen. Een maand geleden bleek op de locatie een waterleiding te liggen op 4,5 meter diepte. Maar dat leverde geen problemen op.

Zo’n 20 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van Kindcentrum CBS De Flief en 6 leerlingen van de cursusgroep Groen van de Praktijkschool Zutphen voerden de plantwerkzaamheden uit onder de bezielende leiding van het bestuur van Bomenstichting Zutphen.

Zij zet zich al vele jaren in voor het behoud van bomen en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van de stad. Ze streeft onder meer naar het stimuleren van de aandacht en waardering voor het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

Deze doelstelling sluit prima aan bij de Boomfeestdag, die tot doel heeft om kinderen meer bij hun leefomgeving te betrekken en hen bewust te maken van het belang van bomen. Dit is zeker het geval als kinderen zelf meehelpen met planten.

Het thema van de landelijke boomplantdag luidde dit jaar ‘Opgroeien met bomen’.

Aan de Piet Heinstraat zijn 9 iepen (Ulmus ‘lobel’), 9 essen (Fraxinus americana ‘Autumn Applause) en 9 haagbeuken (Carpinus betulus ‘Fastigiata’) geplant.

Een mooie mengelmoes van 20 kinderen van de groepen 6 , 7 en 8 van basisschool de Flief verscheen in optocht, in kleurrijke boomfeestdagveiligheidshesjes gestoken en vrolijk gestemd, ten tonele.

Het ontvangstcomité o.l.v. voorzitter van de Bomenstichting, Ieke Vreeken, stond al in de startblokken en heette ze hartelijk welkom met een inleiding over het nut van bomen. De kinderen wisten met deze vragen wel raad. Je kon er stoelen en tafels van maken, papier en zelfs stof! Ieke vulde dit nog aan met het verhaal over het opnemen van Co2 en produceren van zuurstof.

Na deze uitwisseling nam gemeenteraadslid voor Groen Links, Dolf Logemann, het stokje over en lichtte toe hoe raadsleden de gemeente aansturen en dat die gemeente van plan is de komende jaren nog duizenden bomen te planten. En dat de kinderen die ochtend er 24 van zouden aanplanten. Na uitleg van gemeentelijk beleidsmedewerker Richard Belshof over het planten van de bomen kwam de tijdcapsule tevoorschijn en toonden de kinderen de door hen getekende bomenwerkstukken. Van fantasierijk en omgeven door vogels en vlinders tot heel gedetailleerd met wel 100 blaadjes aan de takken. We stopten ze allemaal in de tijdcapsule en de kinderen begroeven die in de grond bij de herinneringspaal.

Na dit formele deel kon het plantfeest beginnen en volgde er een run op de batsen. De groepjes kinderen verspreidden zich over de lange rij kuilen met boom met kluit langs de kant van de weg en begonnen die enthousiast dicht te scheppen.

Na de aarde rond de zevende boom toegedekt en aangestampt te hebben bleek dat de hele plantklus al was geklaard. En beetje beteuterd dat het al voorbij was, keken ze naar hun bemodderde witte sneakers. Maar de alom aanwezige plassen boden uitkomst. Daarin konden ze lekker worden afgesopt.

De miezerige regen ging over in een gestage regenbui en met z’n allen op een kluitje kropen we onder het afdak van de partytent waar Richard iedereen voorzag van chocolademelk en Bastognekoeken. Het was een knus en genoeglijk samenzijn.

13 december 2023|

Boomplantdag sluit Noorderhavenproject af

Zo’n 36 kinderen van de christelijke basisschool De Bongerd uit Zutphen en enkele kinderen van Spoenk, een stichting die zich inzet voor maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren met een ernstige handicap, hebben op woensdag 15 maart ongeveer 60 bomen in het Noorderhavengebied geplant. Met deze plantactie sluit aannemer Heijmans het woningbouwproject af. Bomenstichting Zutphen verzorgde samen met de gemeente en IVN werkgroep Jeugd de organisatie van het geheel. Zij kreeg daarbij steun van woonproject De Hof van Zutphen. De aannemer regelde een poffertjeskraam voor de kinderen.

Bomenstichting Zutphen besloot vorig jaar om de jaarlijkse boomfeestdag te verplaatsen naar november. Dat is namelijk een betere planttijd voor bomen. De bodem is dan nog enigszins warm en de wortels van de bomen kunnen in de winterperiode alvast wat ‘aarden’. Vanwege de opwarming van de aarde en de toegenomen droogte is een plantdag in maart tegenwoordig wat minder geschikt.

Maar toen de gemeente met het verzoek kwam om in maart ook een boomplantdag te verzorgen, wilde Bomenstichting Zutphen daar toch wel serieus over nadenken. Het was alleen de vraag of dit jaar twee boomplantdagen voor scholieren mogelijk waren. De gereformeerde basisschool De Bongerd reageerde echter meteen enthousiast. Met 36 kinderen van de groepen 5/6 en 7 waren ze dan ook present op een zonnige en frisse 15 maart.

Ook de stichting Spoenk toonde interesse. Deze organisatie hielp eerder mee met de inrichting van de natuurspeelplaats Ettegerpark, waar op deze boomfeestdag 7 bomen geplant moesten worden.

Uiteindelijk hebben de kinderen ongeveer 50 bomen geplant aan het Statenbolwerk, de Noorderhavenstraat en in het Ettegerpark. Daar staan nu onder meer rode esdoorns, sierperen, krentenbomen, lijsterbessen, Spaanse eik, winterlindes en magnolia’s. Behalve bomen zijn ook hagen aangeplant. Bij de eerste boom hebben de kinderen een tijdcapsule ingegraven met hun boomfeestdagwerkstukken met wensen voor de natuur in de toekomst.

Alle kinderen kregen na afloop een mini-appel- of perenboompje mee voor thuis.

foto’s: Rob Weimer

met dank aan Jouck Iedema (IVN werkgroep Jeugd)

16 maart 2023|

16 november 2022 – Nationale Boomfeestdag

16 november 2022 – Nationale Boomfeestdag

De 65e Boomfeestdag vond dit jaar op woensdag 16 november plaats; ook landelijk niet langer in maart, maar in november, omdat het nu een veel betere tijd is om bomen te planten. Om 9 uur begonnen 41 kinderen van groep 6 en 7 van basisschool De Fontein samen met 8 leerlingen van de cursusgroep Groen van de Praktijkschool, beiden uit Zutphen, zo’n 30 bomen te planten in het zogeheten mini-arboretum aan het Havepad in Warnsveld. Later komen daar nog een 25-tal bomen bij, die niet op tijd leverbaar waren voor de Boomfeestdag.

Wethouder Sjoerd Wannet was ook present en vertelde de kinderen dat uiteindelijk in 2050 in Zutphen evenveel bomen moeten staan als dat er mensen wonen: ongeveer 48.000. Nu staan in de stad circa 29.000 bomen.

Hij sprak zijn waardering uit voor de deelname van de kinderen aan deze boomplantactie. Er ontstond zelfs even een samenspraak over het belang van bomen voor mens en natuur. Twee kinderen overhandigden vervolgens kleurrijke bomencollages aan voorzitter Ieke Vreeken van de Bomenstichting en de wethouder. Daarin stond onder meer geschreven: “Dat er meer bomen komen en meer natuur”; “dat de bomen zo lang mogelijk mogen blijven leven en niet omgehakt worden” en “dat er goed voor de natuur wordt gezorgd”.

Henri Bulten van het Praktijkonderwijs Zutphen legde vervolgens uit hoe de kinderen de bomen moesten aanplanten. Zijn leerlingen hielpen hen daarbij. Enkele gemeentelijke medewerkers groenbeheer hadden de grote gaten al gegraven.

Het mini-arboretum (een verzameling van allemaal verschillende bijzondere bomen en struiken) in Warnsveld omvat nu zo’n twee hectare en 130 exemplaren.

Wat voor bomen zijn er op Boomfeestdag geplant? Het was een grote variatie aan soorten: verschillende esdoorns, een witte paardenkastanje, een witte Himalayaberk, een kurkboom, een kastanjebladige eik, een zakdoekenboom, een varenbeuk, een treurbeuk, een Japanse notenboom, een valse Christusdoorn, een Amerikaanse tulpenboom, een Chinese moerascypres, een witte moerbei, een zwarte tupeloboom, Perzisch ijzerhout, een Weymouthden, een Italiaanse populier, een vleugelnoot, verschillende soorten eiken, een mammoetboom, een Mongoolse linde, een Japanse schijniep, een Turkse hazelaar, een ratelpopulier en een bijenboom.

De organisatie van deze Boomfeestdag lag opnieuw in handen van Bomenstichting Zutphen e.o., IVN-afdeling Zutphen en de gemeente Zutphen.

De Bomenstichting zet zich al vele jaren in voor het behoud van bomen en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van Zutphen. Ze streeft onder meer naar het stimuleren van aandacht en waardering voor het aanplanten van bomen en struiken. Deze doelstelling sluit prima aan bij de Boomfeestdag, die tot doel heeft om kinderen meer bij hun leefomgeving te betrekken en hen bewust te maken van het belang van bomen. Dat lukt des te beter als ze meehelpen met planten.

Buurtgemeenschap Berkelparkbuurt zorgde, evenals voorgaande jaren, voor koek-en-zopie.

met dank aan Jouck Idema (IVN-werkgroep Jeugd)

22 november 2022|

10 november 2021 – Nationale Boomfeestdag Zutphen

10 november 2021 – Nationale Boomfeestdag Zutphen

Woensdag 10 november was het Boomfeestdag: de Bomenstichting Zutphen had de algehele coördinatie, de IVN-Werkgroep Jeugd onderhield het contact met de school en de gemeente Zutphen faciliteerde boomplantplaats. We hebben een zeer gevarieerd aantal van 27 jonge, maar uit de kluiten gewassen bomen geplant. De gemeente leverde ook de menskracht voor de professionele ondersteuning bij het planten.

Ook luisterden wethouder Annelies de Jonge samen met drie raadsleden van Groen Links, PvdA en VVD het feest op met hun aanwezigheid en toespraken. De cursusgroep Groen van de Praktijkschool was onverwacht verhinderd, maar zorgde de dag na de Boomfeestdag voor de goede afwerking van de geplante bomen d.m.v. het plaatsen van palen met boombanden.

Op deze Boomfeestdag staken 17 kinderen van groep 7 van OBS de Waaier de handen uit de mouwen en plantten samen met alle andere aanwezigen 27 bomen langs de wadi van de Spittaalderkamp. Een feestelijke ochtend was het, na bijna twee jaar oponthoud vanwege Covid 19 konden de boomfeestdagvlaggen weer opgehangen worden en verzamelden kinderen en genodigden zich rond de plaats waar de Boomfeestdag van start zou gaan.

Jeroen Philippona van de Bomenstichting heette de kinderen, hun leerkracht en alle andere medewerkers en genodigden welkom en lichtte het programma toe, waarna wethouder en raadsleden vertelden over het belang van bomen planten en de aanwezigheid van natuur in de directe leefomgeving van mensen, maar ook hoe waardevol het is als je als kind een boom plant en dat dit je altijd bij blijft.

Als openingshandeling werd de herinneringspaal met logo geplaatst. Gemeentelijk medewerker Wessel van Veelen groef het gat. Samen met de kinderen plaatste hij de paal en de tijdcapsule in het gat. In de tijdcapsule zitten werkstukken van de kinderen die door latere generaties kunnen worden opgegraven. De aarde rondom paal en capsule werden door de kinderen stevig aangestampt.

Na het startsignaal konden de kinderen aan de slag gaan. Snel pakten ze de door Welkoop gesponsorde spades en batsen, renden naar de kuilen waarin de jonge boompjes stonden en schepten die met veel enthousiasme dicht, hier en daar geholpen door een medewerker van het groenbeheer of één van de andere genodigden. Er werd ook zwerfafval verzameld en één van de meisjes toonde heel verbaasd een door haar opgegraven koeienbot.

Een uur eerder dan gepland waren alle bomen geplant en kon iedereen de lekkere trek en dorst stillen met warme chocolademelk en koekjes van de vaste cateraar van de Boomfeestdag, Stichting Berkelpark. Trots vertelde één van de leerlingen dat hij wel vier bomen had geplant. Met de wens dat de kinderen vanaf nu tot hun 80e of 90e konden genieten van de door hen geplante bomen, werden ze uitgewuifd.

De vlaggen werden weer opgevouwen en ingepakt, de schoppen verzameld en schoongeveegd en tot de volgende Boomfeestdag weer opgeruimd, die hopelijk zoals vanouds weer in maart zal plaatsvinden.

Vermeldenswaard is nog dat deze kinderen van groep 7 van ‘de Waaier’ vrijwel allemaal kinderen zijn met een vluchtelingenachtergrond. In de werkstukken voor de tijdcapsule stonden ze niet zozeer stil bij de ecologische waarde van bomen – een Boomfeestdagthema dat waarschijnlijk te ver van hen afstaat – maar dat ze liever hierin hun wensen voor de toekomst schetsten. In de teksten en tekeningen lieten de kinderen zien dat zij naast hun wensen voor meer bomen, een beter klimaat, een beter leven voor dieren en mensen, meer natuur en planten, ook heel graag vrede, vriendschap en rechtvaardigheid wilden. Verder wensten ze minder ruzie, oorlog, bosbranden, lavastromen, onrecht en vervuiling door plastic etc. Een meisje schreef: “Ik wens dat het leven geen ruzie heeft,” en een jongetje wenste dat hij meer kon eten…

De werkstukken werden voorafgaand aan de opening uitgebreid door de aanwezigen bewonderd. De capsule werd dichtgeplakt met een collage van door de kinderen zelf ontworpen stickers i.p.v. de sticker met het logo van de Nationale Boomfeestdag.

Jouck Iedema (IVN-werkgroep Jeugd)

De dag wordt geopend in bijzijn van wethouder Annelies de Jonge een aantal raadsleden

De boomfeestpaal wordt geplant

Boomfeestpaal 2021

De werkstukken van groep 7 van de Waaijer

10 november 2021|
Go to Top