Missie:

Bomenstichting Zutphen e.o. richt zich op het behoud van groen in het algemeen en bomen in het bijzonder in de gemeente Zutphen en omstreken.

De stichting is opgericht in 2002 en inmiddels een serieuze gesprekspartner van de gemeente. Ze voert regelmatig overleg met onder meer de verantwoordelijke wethouder, beleidsmedewerkers en ambtenaren van de uitvoeringsdiensten, volgt het beleid kritisch en meent op deze manier een positieve invloed uit te oefenen op het behoud van de bomen en voorgenomen groenplannen van de gemeente. Daarnaast onderzoekt Bomenstichting Zutphen of kapvergunningen terecht afgegeven worden en controleert ze of de gemeente zich aan de herplantplicht houdt. Ook adviseert de bomenstichting inwoners die het niet eens zijn met voorgenomen kap- en groenplannen van de gemeente Zutphen, of die vragen hebben over een boom in hun tuin of in de buurt.

Bestuur:

Ieke Vreeken voorzitter
Jeroen Philippona secretaris
Heiko Heikens penningmeester
Rob Weimer bestuurslid
Anton Dekker bestuurslid

Secretariaat

Berkelsingel 70
7201 BM Zutphen
info@bomenstichtingzutphen.nl
 06 – 37 22 67 05

Steun ons:

Voor onze activiteiten hebben we financiële ondersteuning nodig! Mogen we op u rekenen?

Stuur een mailbericht naar onze penningmeester (donatie@bomenstichtingzutphen.nl) en vermeld uw naam, adres en woonplaats.

Uw bijdrage maakt u over op NL 72 INGB 0009 3134 40 t.n.v. Bomenstichting Zutphen onder vermelding van het jaar van de donatie.

Bij donatie a.u.b. ook naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan info@bomenstichtingzutphen.nl.

Bomenstichting Zutphen heeft de ANBI-status (bekijk ANBI informatie). Hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Privacyverklaring