Missie:

De Bomenstichting Zutphen e.o. (BSZ) richt zich op het behoud van groen in het algemeen en bomen in het bijzonder in de gemeente Zutphen en omstreken.

Bomenstichting Zutphen e.o., opgericht in 2002, is inmiddels een serieuze gesprekspartner van de gemeente. We hebben regelmatig overleg met onder meer de verantwoordelijke wethouder, beleidsmedewerkers en ambtenaren van de uitvoeringsdiensten, volgen het beleid kritisch en menen op deze manier een positieve invloed uit te oefenen op het behoud van de bomen en voorgenomen groenplannen van de gemeente. Daarnaast onderzoeken wij of kapvergunningen terecht afgegeven worden en controleren wij of de gemeente zich aan de zogenoemde herplantplicht houdt. Ook adviseren wij inwoners die het niet eens zijn met voorgenomen kap- en groenplannen van de gemeente Zutphen, of die vragen hebben over een boom in hun tuin of in de buurt.

Bestuur:

Ieke Vreeken voorzitter
Jeroen Philippona secretaris
Adeline van de Kasteele penningmeester
Rob Weimer bestuurslid
Anton Dekker bestuurslid

Secretariaat

Berkelsingel 70
7201 BM Zutphen
info@bomenstichtingzutphen.nl
 06 – 37 22 67 05

Steun ons:

Voor onze activiteiten hebben we financiële ondersteuning nodig! Mogen we op u rekenen?
Stuur een mailbericht naar onze penningmeester (donatie@bomenstichtingzutphen.nl) en vermeld uw naam, adres en woonplaats.

Uw bijdrage maakt u over op NL 72 INGB 0009 3134 40 t.n.v. Bomenstichting Zutphen onder vermelding van het jaar van de donatie.

De Bomenstichting Zutphen heeft de ANBI Status, waardoor u gift fiscaal aftrekbaar is.

Privacyverklaring