De bomenstichting is op verschillende terreinen actief. Hieronder vindt je een greep uit onze bezigheden.

Herinrichtingingsprojecten: Wij zijn dit jaar betrokken geweest middels voorstellen en adviezen bij verschillende plannen voor herinrichting en vervanging van lanen binnen de gemeente, zoals de Schupstoel, Harenbergweg, Badhuisweg, Deventerweg en de Martinetsingel.

Het beoordelen van de (nood)kapvergunningen van de gemeente, het geven van advies in deze, en waar nodig het ondersteunen van inwoners bij vragen over kap is één van onze doorlopende activiteiten. Voorbeelden zijn de kastanje en vleugelnoten op de IJsselkade, de meidoorns in de Rosmolensteeg, een eik aan de Berkelsingel, de bomen op het terrein van Liander, de paardenkastanjes op de Gerstekamp en vele anderen.

Op basis van de vele discussies en bezwaren over de toepassing van de noodkapprocedure zijn we eind 2020 samen met de gemeente gekomen tot een verbeterde noodkapprocedure. Helaas hebben wij de indruk dat de nieuwe procedure niet altijd goed wordt toegepast; reden waarom we de gemeente hebben verzocht om een gemeenschappelijk evaluatie van de noodkapprocedure.

Overleg gemeente Zutphen: Naast ons halfjaarlijks bestuurlijk overleg met de wethouder bestaat er sinds maart 2020 ook zo’n zes keer per jaar een regulier ambtelijk overleg met beleidsmedewerkers over lopende zaken. Op deze manier worden wij in staat gesteld om mee te denken en invloed uit te oefenen op de plannen op tal van gebieden waar bomen en biodiversiteit in het geding zijn, zoals de vervanging van laanstructuren, (snoei)onderhoud en de vergroening van het centrum. Zo geven wij ook gevraagd commentaar op het Bomenbeleidsplan en de te vervangen Bomenverordening en andere plannen in het kader van de komende Omgevingswetgeving, zoals het ontwerp omgevingsplan ‘Landelijk gebied’.

Nieuwe bordjes: Verder hebben we het initiatief genomen om de bordjes bij monumentale en gedenkbomen in de gemeente aan te passen, zodat de informatie over deze bomen voor de wandelaars weer zichtbaar wordt. Dit kunnen we vanwege de kosten van de bordjes niet in één keer doen; dit een project omvat meerdere jaren.