A. Boomorganisaties

Bomenstichting Achterhoek regionale bomenstichting
Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bomenvereniging in de gemeente Bronckhorst
Deventer Bomenstichting Deventer Bomenstichting bomenstichting in de gemeente Deventer
Bomenstichting landelijke vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met bomen (in de breedste zin van het woord)

B. Lokale organisaties over natuur en milieu

IVN afdeling Zutphen lokale afdeling van IVN, een organisatie voor natuurkennis en natuureducatie
Natuur en Milieu Gelderland provinciale koepelorganisatie
De Overtuin informatie over de Overtuin in Warnsveld
Emerpark Zutphen Stichting Emerpark Zutphen groep buurtbewoners en andere betrokkenen die de samenhang, recreatiemogelijkheden en natuur van het Emerpark willen verhogen
hoogstambridge Hoogstambrigade Zutphen onderhoud boomgaarden in de gemeente Zutphen, onderdeel van Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Vogelwerkgroep Zutphen lokale werkgroep van actieve vogelliefhebbers
Bijenlint Zutphen aaneenschakeling van initiatieven die het welbevinden van bijen bevorderen
Waarnemingen digitale verzameling van natuurwaarnemingen
Zutphen Energie lokale energiecoöperatie

C. Gemeente Zutphen

Kapvergunning Zutphen gemeentelijke website, o.a. met informatie over het kappen van bomen