Excursies2024-01-16T10:41:47+00:00

Excursie naar paleispark Het Loo

Bomenstichting Zutphen e.o. verzorgde op zondag 28 april jl. een excursie naar het park van paleis Het Loo in Apeldoorn. Bestuursleden Anton Dekker en Jeroen Philippona leidden de wandeltocht van ongeveer drie uur langs bijzondere bomen. Onder meer de oudste laan met Douglassparren van Nederland werd bekeken, evenals enkele fraaie solitaire bomen. De bekende Koningslaan werd beoordeeld op het bomenbeheer. Dat laat op sommige plekken boomdeskundigen hoopvol stemmen, maar op andere plekken juist de wenkbrauwen fronsen, vooral daar waar al het bladafval continue weggeblazen wordt en schrale bosgrond overblijft, wat niet goed is voor de groei van de bomen.

De deelnemers aan de excursie met vooraan rechts de bestuursleden Jeroen Philippona en Anton Dekker die de route door Het Loo leidden (foto: Rob Weimer).

In het paleispark De Loo staat onder meer de hoogste Douglasspar van Nederland (foto: Rob Weimer).

 

Deze ring van beuken is destijds door de prinsen in 1978 geplant. Helaas verschraalt de grond rond de bomen doordat voortdurend het blad weggeblazen wordt (foto: Rob Weimer).

2 mei 2024|

Excursie door mini-arboretum in Warnsveld

De excursie van Bomenstichting Zutphen e.o. op zaterdag 22 oktober jl. naar het mini-arboretum in Warnsveld leverde enthousiaste reacties op.

De wandeling liep langs het Hofmanspad, het Havepad en het Leestensepad. Langs dit circa twee kilometer lange traject hebben de voormalige gemeente Warnsveld en de huidige gemeente Zutphen veel verschillende soorten bomen geplant. De excursie werd geleid door de bestuursleden Anton Dekker en Rob Weimer, die ieder een groep van ongeveer tien geïnteresseerden onder hun hoede namen.

Binnenkort wordt het areaal aan bomen verder uitgebreid met een 50-tal exemplaren.

24 oktober 2023|

Geslaagde excursie naar Rhederoord

Ruim 30 belangstellenden kwamen op 24 oktober naar Rhederoord, het prachtige en zeer boomrijke park nabij Rheden.

Op deze zonnige en daardoor fraaie zondag liet bestuurslid Jeroen Philippona hen kennismaken met vooral de bomen rondom het huidige hotel, zoals de twee groepen mammoetbomen (één van 4 en één van 6 exemplaren), zomereiken, beuken, tamme kastanjes en een opvallende Amerikaanse tulpenboom, allemaal geplant tussen 1860 en 1870.

De weides aan de zuidkant van het kasteelpark worden sinds kort deels beheerd door Natuurmonumenten. Het grootste deel van de excursie liep door dit gebied (zie foto van één van de zomereiken).

Na een wat uitgelopen eerste deel én koffie met een stuk appeltaart bleef een select groepje over dat ook nog graag een bezoek wilde brengen aan een eveneens boomrijk deel van Ellecom. In het centrum van dit dorp staan op korte afstand van elkaar een imposante mammoetboom, een tulpenboom, een Hollandse linde, een bruine beuk, een Amerikaanse eik en een zilveresdoorn. Ze staan allemaal in het landelijk register van monumentale bomen.

Toen de zon zo langzamerhand achter de huizen verdween, was Jeroen nog lang niet uitgepraat, maar was de bewondering van de deelnemers voor deze plekken dichtbij Zutphen weer wat vergroot.

26 oktober 2022|

Bezoek aan bomen op oude begraafplaats Zutphen

Op zondag 3 april verzorgden medewerkers van IVN-afdeling Zutphen en Bomenstichting Zutphen een bomenexcursie op de oude begraafplaats van Zutphen. Ondanks de vrij lage temperatuur waren de weersomstandigheden verder prima; het was droog met af en toe een zonnetje. Op de excursie kwamen 55 natuurliefhebbers af. De verzamelplek was bij de hoofdingang, bij het monumentale houten gebouw, waar Jeroen Philippona en Ina Kemna een inleiding gaven over de historie van de begraafplaats.

Om praktische reden zijn drie groepen gemaakt, zodat de deelnemers voldoende aandacht kregen en de gidsen goed verstaanbaar waren. De wandeling ging over het oude gedeelte van de begraafplaats langs groepen oude beuken, inlandse eiken, linden en verschillende soorten naaldbomen en coniferen. Een paar objecten trokken veel aandacht, zoals de geel bloeiende Noorse esdoorns, de stobbe van de paardenkastanje met de dikrandtonderzwam en de markante in het water liggende tamme kastanje. De deelnemers konden oude taxussen en de lawsoncipressen bewonderen. Ook werden vogels gespot: o.a. de appelvink hoog in de boomkruinen en de bonte en groene specht.

Het herkennen en het determineren van bomen in de fase van schuivende knoppen was voor velen een uitdaging, zeker omdat ook onder de boomkruinen geen resten van vruchten of bladeren meer waren te vinden. Het ter plekke raadplegen van boeken was een prima praktische oplossing. IVN-gidsen konden heel wat vertellen over de bijzondere flora, de stinzenplanten, zoals de bosanemoon, de krokus, de vroege sterhyacint (Scilla bifolia) en sneeuwroem (Chionodoxa luciliae).

De deelnemers werden erop gewezen wat de verschraling van de bodem veroorzaakt, verzwakking en sterfte van bomen. Onder de boomkruinen was in ruime mate het muizenoortje aanwezig: een tredplant en een indicator van een schrale bodem.

De excursie was geslaagd te noemen, de IVN-gidsen en de leden van de Bomenstichting vulden elkaar in het verhaal mooi aan.

Anton Dekker

3 april 2022|
Go to Top