Donateurs van de Bomenstichting Zutphen, kunnen zich via het secretariaat (informatie@bomenstichtingzutphen.nl) opgeven voor het toezenden van het ‘Boomkrantje’. Eén van onze bestuursleden verzamelt artikelen uit de digitale en gedrukte pers die gaan over bomen in het algemeen en die van Zutphen en omstreken in het bijzonder. Regelmatig worden deze berichten aan belangstellenden per mail toegezonden. Deze berichten worden (meestal) niet op deze website getoond.