15 maart 2023: Boomfeestdag sluit Noorderhavenproject af

Zo’n 36 kinderen van kindcentrum De Bongerd uit Zutphen en enkele kinderen van Spoenk, een stichting die zich inzet voor maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren met een ernstige handicap, hebben op woensdag 15 maart ongeveer 60 bomen in het Noorderhavengebied geplant. Met deze plantactie sluit aannemer Heijmans het woningbouwproject af. Bomenstichting Zutphen verzorgde samen met de gemeente en IVN werkgroep Jeugd de organisatie van het geheel. Zij kreeg daarbij steun van woonproject De Hof van Zutphen. De aannemer regelde een poffertjeskraam voor de kinderen.

De bomen zijn geplant aan het Statenbolwerk, de Noorderhavenstraat en het Ettegerpark. Het gaat om onder meer rode esdoorns, sierperen, krentenbomen, lijsterbessen, Spaanse eik, winterlindes en magnolia’s. Behalve bomen zijn ook hagen aangeplant.

Tot voor kort vond de landelijke Boomfeestdag in maart plaats, maar vanwege de opwarming van de aarde en de toegenomen droogte is de plantdag verschoven naar november. Dat tijdstip is gunstiger voor het planten van bomen, omdat de wortels dan de tijd krijgen zich te ontwikkelen in de nog redelijk warme grond. Met de regen en sneeuw in de winter kunnen de aangeplante bomen in het voorjaar dan beter en sneller groeien.

In feite is het dit jaar dus twee maal boomfeestdag in Zutphen.

foto’s: Rob Weimer