De Boomfeestdag die onlangs uitgesteld moest worden, vindt nu alsnog plaats op woensdag 13 december aan de Piet Heinstraat (naast de oostelijke randweg, Den Elterweg). Daar gaan leerlingen van groep 6, 7 en 8 van Kindcentrum CBS De Flief in totaal 29 grote bomen planten. Op de locatie bleek een waterleiding te liggen op 4,5 meter diepte. Maar dat gaat geen problemen opleveren.

Bomenstichting Zutphen hoopt dat zo’n 20 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van Kindcentrum CBS De Flief en 6 leerlingen van de cursusgroep Groen van de Praktijkschool Zutphen de plantwerkzaamheden nu dan toch kunnen uitvoeren.

Op een recente set tekeningen met meldingen van kabels en leidingen staat op de plek waar de bomen moeten komen een leiding ingetekend, waar dat op de oude set niet het geval was. Deze leiding moet eerst worden opgezocht, voordat plantgaten gegraven kunnen worden. De gemeentelijke technische dienst heeft samen met het waterschap het zekere voor het onzekere genomen.

Het thema van de landelijke boomplantdag luidt dit jaar ‘Opgroeien met bomen’.

Bomenstichting Zutphen zet zich al vele jaren in voor het behoud van bomen en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van de stad. Ze streeft onder meer naar het stimuleren van de aandacht en waardering voor het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

Deze doelstelling sluit prima aan bij de Boomfeestdag, die tot doel heeft om kinderen meer bij hun leefomgeving te betrekken en hen bewust te maken van het belang van bomen. Dit is zeker het geval als kinderen zelf meehelpen met planten.