De Bomenstichting Zutphen e.o. vraagt de wethouders Jasper Bloem en Sjoerd Wannet aandacht te schenken aan de beuken rondom de Adriaan van den Ende-school. Op het schoolplein komen noodlokalen wel erg dicht bij de beuken te staan. De noodlokalen blijven waarschijnlijk zo’n 5 jaar staan.

Op 27 juni jl. bezocht bestuurslid Rob Weimer namens de Bomenstichting Zutphen e.o. de voorlichtingsbijeenkomst in de Adriaan van den Ende-school, waar het plan werd toegelicht over de op hun schoolplein te plaatsen noodlokalen. Aanwezig waren verder naast een flink aantal buurtbewoners, de wethouder Jasper Bloem, de leiding van de school, mensen van dorpsraad en de voor de noodlokalen verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst is over de bomen weinig gezegd. Ze zouden blijven staan, net als op de flyer staat die ter beschikking was gesteld. Wel gaf wethouder Jasper Bloem tijdens de bijeenkomst meerdere keren de garantie dat de noodlokalen maximaal vijf jaar zullen blijven staan, wat een belangrijk punt is i.v.m. het wortelgebied van de bomen.

Rob Weimer maakte na afloop enkele foto’s gemaakt van de situatie die de dorpsraad op het plein met rood/wit lint had uitgezet. Daar ontdekte hij dat de boomkronen wel degelijk enkele meters boven de gebouwen komen te hangen. De afstand op de grond tussen de dichtstbijzijnde boom en het lint is ongeveer 5 meter.

Na die constatering is hij onmiddellijk weer naar binnen gegaan en heeft dit voorgelegd aan de wethouder, de verantwoordelijk ambtenaar, de schooldirecteur en de voorzitter van wijkvereniging. Het lijkt bovendien onmogelijk om de gebouwen te plaatsen zonder dat schade ontstaat aan de bomen. Het betreft bomen die op de bijzondere bomenlijst van de gemeente Zutphen staan. Deze mogen sowieso niet rigoureus gesnoeid worden.

Niet binnen kroonprojectie

Bomenstichting Zutphen e.o. kreeg afgelopen mei nog de garantie dat niet binnen de kroonprojectie gewerkt zou gaan worden. Die garantie kwam van groenambtenaren Annemieke Breukelaar en Richard Belshof.

De ambtenaar zei nu dat hij niet verantwoordelijk was voor het uitzetten van deze rood/witte lijnen en dat daar dus wel fouten in konden zitten. Het is dus belangrijk om de juiste positie van het noodgebouw uit te zetten op het plein, voordat de noodgebouwen worden geplaatst, zodat duidelijk wordt of de bomen inderdaad buiten de kroonprojectie blijven. Ook moet van tevoren worden vastgesteld dat het plaatsen van gebouwen zonder schade aan de bomen kan worden uitgevoerd.

Op de foto’s zijn de uitgezette lijnen te zien. Als die juist zijn, wat dus nog moet worden vastgesteld, moet het gebouw onder de bomen tot op ongeveer 5 meter afstand naar de stam worden geschoven. Dit lijkt een moeilijke zaak zonder schade aan de bomen te veroorzaken.

Als de lokalen op de plek komen te staan zoals de lijnen aangeven, staan ze in het wortelgebied van de beuken. Beuken zijn zeer gevoelig voor iedere verandering in hun wortelgebied. Bomenstichting Zutphen e.o. verwacht dan ook dat als de lokalen daar 5 jaar blijven staan en de bomen al die tijd verstoken zijn van water en lucht, schade zal ontstaan aan dat deel van de wortels, met als gevolg het risico van afsterven van de boom.

Het verzoek aan de gemeente is dan ook een landmeetkundige de juiste lijnen uit te laten zetten en dat aan de hand daarvan gezamenlijk bepaald wordt wat de schade zal zijn die eventueel aan de bomen kan ontstaan.

Niet alleen de situering van het gebouw is belangrijk, maar ook de marge rondom de nieuwe noodlokalen. De lokalen staan straks misschien net buiten de kroonprojectie maar als ook verharding wordt aangebracht, dan worden de groeiplaatsen van de beuken alsnog aangetast.

De praktijk is dat bomen op een speelveld het zwaar krijgen door verdichting van het maaiveld; een goede strooisellaag voorkomt verdichting van het maaiveld.

Dit plan is misschien ook een mooie gelegenheid om de groeiplaatsen van de beuken op te waarderen want de huidige kale groeiplaatsen zijn niet zo geweldig, aldus de Bomenstichting Zutphen e.o.