Op zondag 3 april verzorgden medewerkers van IVN-afdeling Zutphen en Bomenstichting Zutphen een bomenexcursie op de oude begraafplaats van Zutphen. Ondanks de vrij lage temperatuur waren de weersomstandigheden verder prima; het was droog met af en toe een zonnetje. Op de excursie kwamen 55 natuurliefhebbers af. De verzamelplek was bij de hoofdingang, bij het monumentale houten gebouw, waar Jeroen Philippona en Ina Kemna een inleiding gaven over de historie van de begraafplaats.

Om praktische reden zijn drie groepen gemaakt, zodat de deelnemers voldoende aandacht kregen en de gidsen goed verstaanbaar waren. De wandeling ging over het oude gedeelte van de begraafplaats langs groepen oude beuken, inlandse eiken, linden en verschillende soorten naaldbomen en coniferen. Een paar objecten trokken veel aandacht, zoals de geel bloeiende Noorse esdoorns, de stobbe van de paardenkastanje met de dikrandtonderzwam en de markante in het water liggende tamme kastanje. De deelnemers konden oude taxussen en de lawsoncipressen bewonderen. Ook werden vogels gespot: o.a. de appelvink hoog in de boomkruinen en de bonte en groene specht.

Het herkennen en het determineren van bomen in de fase van schuivende knoppen was voor velen een uitdaging, zeker omdat ook onder de boomkruinen geen resten van vruchten of bladeren meer waren te vinden. Het ter plekke raadplegen van boeken was een prima praktische oplossing. IVN-gidsen konden heel wat vertellen over de bijzondere flora, de stinzenplanten, zoals de bosanemoon, de krokus, de vroege sterhyacint (Scilla bifolia) en sneeuwroem (Chionodoxa luciliae).

De deelnemers werden erop gewezen wat de verschraling van de bodem veroorzaakt, verzwakking en sterfte van bomen. Onder de boomkruinen was in ruime mate het muizenoortje aanwezig: een tredplant en een indicator van een schrale bodem.

De excursie was geslaagd te noemen, de IVN-gidsen en de leden van de Bomenstichting vulden elkaar in het verhaal mooi aan.

Anton Dekker