16 november 2022 – Nationale Boomfeestdag

De 65e Boomfeestdag vond dit jaar op woensdag 16 november plaats; ook landelijk niet langer in maart, maar in november, omdat het nu een veel betere tijd is om bomen te planten. Om 9 uur begonnen 41 kinderen van groep 6 en 7 van basisschool De Fontein samen met 8 leerlingen van de cursusgroep Groen van de Praktijkschool, beiden uit Zutphen, zo’n 30 bomen te planten in het zogeheten mini-arboretum aan het Havepad in Warnsveld. Later komen daar nog een 25-tal bomen bij, die niet op tijd leverbaar waren voor de Boomfeestdag.

Wethouder Sjoerd Wannet was ook present en vertelde de kinderen dat uiteindelijk in 2050 in Zutphen evenveel bomen moeten staan als dat er mensen wonen: ongeveer 48.000. Nu staan in de stad circa 29.000 bomen.

Hij sprak zijn waardering uit voor de deelname van de kinderen aan deze boomplantactie. Er ontstond zelfs even een samenspraak over het belang van bomen voor mens en natuur. Twee kinderen overhandigden vervolgens kleurrijke bomencollages aan voorzitter Ieke Vreeken van de Bomenstichting en de wethouder. Daarin stond onder meer geschreven: “Dat er meer bomen komen en meer natuur”; “dat de bomen zo lang mogelijk mogen blijven leven en niet omgehakt worden” en “dat er goed voor de natuur wordt gezorgd”.

Henri Bulten van het Praktijkonderwijs Zutphen legde vervolgens uit hoe de kinderen de bomen moesten aanplanten. Zijn leerlingen hielpen hen daarbij. Enkele gemeentelijke medewerkers groenbeheer hadden de grote gaten al gegraven.

Het mini-arboretum (een verzameling van allemaal verschillende bijzondere bomen en struiken) in Warnsveld omvat nu zo’n twee hectare en 130 exemplaren.

Wat voor bomen zijn er op Boomfeestdag geplant? Het was een grote variatie aan soorten: verschillende esdoorns, een witte paardenkastanje, een witte Himalayaberk, een kurkboom, een kastanjebladige eik, een zakdoekenboom, een varenbeuk, een treurbeuk, een Japanse notenboom, een valse Christusdoorn, een Amerikaanse tulpenboom, een Chinese moerascypres, een witte moerbei, een zwarte tupeloboom, Perzisch ijzerhout, een Weymouthden, een Italiaanse populier, een vleugelnoot, verschillende soorten eiken, een mammoetboom, een Mongoolse linde, een Japanse schijniep, een Turkse hazelaar, een ratelpopulier en een bijenboom.

De organisatie van deze Boomfeestdag lag opnieuw in handen van Bomenstichting Zutphen e.o., IVN-afdeling Zutphen en de gemeente Zutphen.

De Bomenstichting zet zich al vele jaren in voor het behoud van bomen en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van Zutphen. Ze streeft onder meer naar het stimuleren van aandacht en waardering voor het aanplanten van bomen en struiken. Deze doelstelling sluit prima aan bij de Boomfeestdag, die tot doel heeft om kinderen meer bij hun leefomgeving te betrekken en hen bewust te maken van het belang van bomen. Dat lukt des te beter als ze meehelpen met planten.

Buurtgemeenschap Berkelparkbuurt zorgde, evenals voorgaande jaren, voor koek-en-zopie.

met dank aan Jouck Idema (IVN-werkgroep Jeugd)