10 november 2021 – Nationale Boomfeestdag Zutphen

Woensdag 10 november was het Boomfeestdag: de Bomenstichting Zutphen had de algehele coördinatie, de IVN-Werkgroep Jeugd onderhield het contact met de school en de gemeente Zutphen faciliteerde boomplantplaats. We hebben een zeer gevarieerd aantal van 27 jonge, maar uit de kluiten gewassen bomen geplant. De gemeente leverde ook de menskracht voor de professionele ondersteuning bij het planten.

Ook luisterden wethouder Annelies de Jonge samen met drie raadsleden van Groen Links, PvdA en VVD het feest op met hun aanwezigheid en toespraken. De cursusgroep Groen van de Praktijkschool was onverwacht verhinderd, maar zorgde de dag na de Boomfeestdag voor de goede afwerking van de geplante bomen d.m.v. het plaatsen van palen met boombanden.

Op deze Boomfeestdag staken 17 kinderen van groep 7 van OBS de Waaier de handen uit de mouwen en plantten samen met alle andere aanwezigen 27 bomen langs de wadi van de Spittaalderkamp. Een feestelijke ochtend was het, na bijna twee jaar oponthoud vanwege Covid 19 konden de boomfeestdagvlaggen weer opgehangen worden en verzamelden kinderen en genodigden zich rond de plaats waar de Boomfeestdag van start zou gaan.

Jeroen Philippona van de Bomenstichting heette de kinderen, hun leerkracht en alle andere medewerkers en genodigden welkom en lichtte het programma toe, waarna wethouder en raadsleden vertelden over het belang van bomen planten en de aanwezigheid van natuur in de directe leefomgeving van mensen, maar ook hoe waardevol het is als je als kind een boom plant en dat dit je altijd bij blijft.

Als openingshandeling werd de herinneringspaal met logo geplaatst. Gemeentelijk medewerker Wessel van Veelen groef het gat. Samen met de kinderen plaatste hij de paal en de tijdcapsule in het gat. In de tijdcapsule zitten werkstukken van de kinderen die door latere generaties kunnen worden opgegraven. De aarde rondom paal en capsule werden door de kinderen stevig aangestampt.

Na het startsignaal konden de kinderen aan de slag gaan. Snel pakten ze de door Welkoop gesponsorde spades en batsen, renden naar de kuilen waarin de jonge boompjes stonden en schepten die met veel enthousiasme dicht, hier en daar geholpen door een medewerker van het groenbeheer of één van de andere genodigden. Er werd ook zwerfafval verzameld en één van de meisjes toonde heel verbaasd een door haar opgegraven koeienbot.

Een uur eerder dan gepland waren alle bomen geplant en kon iedereen de lekkere trek en dorst stillen met warme chocolademelk en koekjes van de vaste cateraar van de Boomfeestdag, Stichting Berkelpark. Trots vertelde één van de leerlingen dat hij wel vier bomen had geplant. Met de wens dat de kinderen vanaf nu tot hun 80e of 90e konden genieten van de door hen geplante bomen, werden ze uitgewuifd.

De vlaggen werden weer opgevouwen en ingepakt, de schoppen verzameld en schoongeveegd en tot de volgende Boomfeestdag weer opgeruimd, die hopelijk zoals vanouds weer in maart zal plaatsvinden.

Vermeldenswaard is nog dat deze kinderen van groep 7 van ‘de Waaier’ vrijwel allemaal kinderen zijn met een vluchtelingenachtergrond. In de werkstukken voor de tijdcapsule stonden ze niet zozeer stil bij de ecologische waarde van bomen – een Boomfeestdagthema dat waarschijnlijk te ver van hen afstaat – maar dat ze liever hierin hun wensen voor de toekomst schetsten. In de teksten en tekeningen lieten de kinderen zien dat zij naast hun wensen voor meer bomen, een beter klimaat, een beter leven voor dieren en mensen, meer natuur en planten, ook heel graag vrede, vriendschap en rechtvaardigheid wilden. Verder wensten ze minder ruzie, oorlog, bosbranden, lavastromen, onrecht en vervuiling door plastic etc. Een meisje schreef: “Ik wens dat het leven geen ruzie heeft,” en een jongetje wenste dat hij meer kon eten…

De werkstukken werden voorafgaand aan de opening uitgebreid door de aanwezigen bewonderd. De capsule werd dichtgeplakt met een collage van door de kinderen zelf ontworpen stickers i.p.v. de sticker met het logo van de Nationale Boomfeestdag.

Jouck Iedema (IVN-werkgroep Jeugd)

De dag wordt geopend in bijzijn van wethouder Annelies de Jonge een aantal raadsleden

De boomfeestpaal wordt geplant

Boomfeestpaal 2021

De werkstukken van groep 7 van de Waaijer