Bij het project Deventerweg had de gemeente Zutphen nauw contact met de omwonenden, in een pilot in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Samen met burgers werkte de gemeente aan een uitgebreide groeiplaatsverbetering voor de bestaande lindelaan, en aan de terugkeer van het oude alleebeeld met twee extra rijen iepen. Projectleider Bertil Jansen van de gemeente Zutphen: ‘Bij elke stap trokken we samen op. Het project Deventerweg is een succesvolle pilot op het gebied van burgerparticipatie.’

Lees het hele artikel in PDF.