De excursie van Bomenstichting Zutphen e.o. op zaterdag 22 oktober jl. naar het mini-arboretum in Warnsveld leverde enthousiaste reacties op.

De wandeling liep langs het Hofmanspad, het Havepad en het Leestensepad. Langs dit circa twee kilometer lange traject hebben de voormalige gemeente Warnsveld en de huidige gemeente Zutphen veel verschillende soorten bomen geplant. De excursie werd geleid door de bestuursleden Anton Dekker en Rob Weimer, die ieder een groep van ongeveer tien geïnteresseerden onder hun hoede namen.

Binnenkort wordt het areaal aan bomen verder uitgebreid met een 50-tal exemplaren.