In de zomer van 2021 heeft de gemeente Zutphen het nieuwe Bomenbeleidsplan gepresenteerd. De stad telde op dat moment ruim 31.000 bomen. De gemeente wil het bomenbestand uitbreiden tot 50.000 bomen in 2050 oftewel ongeveer één per inwoner. Dit is een ambitieus doel dat de aanplant van 650 bomen per jaar betekent.

Het bomenbeleidsplan sluit aan bij de uitgangspunten van de Groenatlas en het Biodiversiteitsplan en kwam tot stand in samenwerking met de Bomenstichting Zutphen.  Er is overleg geweest en we hebben als Bomenstichting Zutphen een reactie gegeven op het uiteindelijke plan. Wel zijn we nog in overleg om tot verbetering van de  Bomenverordening en de noodkapprocedure te komen.

Zie  Raadsstuk Bomenbeleidsplan

Zie Reactie van de Bomenstichting Zutphen

Zie ook “De gemeente wil bijna 20.000 meer bomen in 2050”   (Contact Zutphen, 28 september 2021)